הפרעות

 

 

אנשים המגלים שעליהם להתמודד עם הפרעה נפשית חשים לעתים קרובות שהם ניצבים לנוכח אתגר הגדול מכפי כוחם. הם תוהים באיזו מבין אפשרויות הטיפול הרבות עליהם לבחור, ואיזו תהיה היעילה והמתאימה להם ביותר מכל הבחינות. משגב מסייעת למטופלים ולמשפחותיהם לסקור את קשת האפשרויות ולקבל את ההחלטה הנבונה ביותר בהתאם לצורכיהם האינדיווידואליים.

 

. 

הקישורים שלהלן מספקים מידע כללי לגבי ההפרעות הנפשיות לסוגיהן, וכן פירוט הסימנים והתסמינים ומגוון אפשרויות הטיפול: