חוברות מידע

הרשימה הבאה הינה רשימת חוברות בהוצאת משגב, הנוגעות בתחומים שונים, בעיות והפרעות בבריאות הנפש.
יש צורך בתוכנת Adobe Acrobat על מנת לפתוח קבצים אלו. במידה ואין לך תוכנה זו ניתן להורידה .כאן

 רשימת חוברות מידע:
 פסיכיאטריית נשים
click here for pdf download
 פסיכוגריאטריה click here for pdf download